Kto może korzystać z księgowości uproszczonej?

Mianem księgowości uproszczonej określany jest wykaz podatkowy prowadzony w celu ustalenia kwoty należnych podatków i wysokości składek zdrowotnych na podstawie księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem. Księgowość uproszczona jest względnie prosta – skupia się wyłącznie na kosztach i przychodach lub dochodach, a rejestrowi podlega wyłącznie majątek trwały.

Księgowość uproszczoną mogą prowadzić osoby fizyczne i spółki osób fizycznych, czyli spółki cywilne, jawne i partnerskie. Z księgowości uproszczonej wyłączone są spółki komandytowe, kapitałowe oraz wspomniane podmioty w momencie przekroczenia kryterium dochodowego. Warto bowiem wiedzieć, że księgowość uproszczona nie może być stosowana, jeśli obroty w poprzednim roku przekroczyły pułap 2 mln euro – wówczas konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości na podstawie ksiąg handlowych.

Na czym polega księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona ma zastosowanie dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Księgi Przychodów i Rozchodów dotyczą przedsiębiorców stosujących skalę podatkową lub podatek liniowy i płacących podatek od osiąganych dochodów, które należy rozumieć jako przychody pomniejszone o koszty. KPiR powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli w sposób rzetelny i systematyczny.

Ewidencja przychodów opodatkowanych ryczałtem obejmuje jedynie sporządzanie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z ustalonymi terminami. Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem płacą podatek od przychodu bez możliwości odliczenia kosztów. Zastosowane mogą być różne stawki w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Co ważne, nie każdy może skorzystać z tej formy opodatkowania – niektóre kody PKD są wyłączone z ryczałtu.

Przeczytaj na naszym blogu: Kiedy podatnik zyskuje status płatnika VAT?

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo