Pełna księgowość w Łodzi – usługi dla przedsiębiorstw

System ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych, dzięki którym można w bezpieczny sposób kontrolować i analizować informacje na temat sytuacji finansowej firmy nazywamy pełną księgowością. Jest to jedna z najbardziej rozbudowanych form rozliczania się z przychodów przedsiębiorstwa. Poprawne prowadzenie pełnej księgowości przez profesjonalistę może znacząco wpłynąć na dalsze losy spółki. Dzięki stałej obserwacji połączonej z wiedzą i doświadczeniem można uratować firmę przed nieodwracalnymi problemami finansowymi oraz znacznie usprawnić zarządzanie nią poprzez odpowiednio wczesne reagowanie na zachodzące zmiany.

 

Kalkulator i długopis na dokumentach


Do kogo skierowana jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to usługa skierowana dla przedsiębiorstw, których przychód z ubiegłego roku obrotowego przekroczył 2 mln euro. Takie przedsiębiorstwa są zobligowane do prowadzenia ksiąg handlowych, w których szczegółowo zestawia się wszystkie zdarzenia gospodarcze występujące w firmie. W przypadku pełnej księgowości są Państwo zobowiązani nie tylko do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów firmy, ale też dodatkowego monitorowania stanu majątkowego przedsiębiorstwa poprzez skrupulatną ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych występujących w firmie. Odpowiedzialność wynikająca z tych działań wiąże się z ogromnymi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi, dlatego warto oddać ją w ręce specjalistów, aby nie narażać się na dodatkowe straty pieniężne oraz stres wynikający z problemów prawnych.

 

Wsparcie z zakresu pełnej księgowości

Prezentujemy Państwu szereg usług związanych z zaawansowanym prowadzeniem pełnej księgowości. Naszą ofertę zawsze dopasowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb. Oferujemy prowadzenie księgowości dla spółek z o.o. w Łodzi i okolicach. Gwarantujemy rzetelne i skrupulatne prowadzenie ksiąg rachunkowych, które pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze oraz znacznie ograniczyć stres nierozerwalnie związany z zagadnieniami prawnymi i administracyjnymi. Ponadto oferujemy nasze fachowe doradztwo, dotyczące zarówno zakładania, przekształcania czy likwidacji firmy, jak i optymalizacji finansowej, czy też podatkowej.

 

Co obejmują usługi związane z prowadzeniem pełnej księgowości?

Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie zlecenia realizowane przez nasze biuro księgowe były wykonywane w sposób rzetelny i kompetentny. Rozliczanie sp. z o.o. w Łodzi i prowadzenie pełnej księgowości dla innych podmiotów jest procesem bardzo złożonym, dlatego wymaga dużych pokładów wiedzy oraz systematyczności.

Usługi związane z prowadzeniem przez nas pełnej księgowości obejmują:

 • doradztwo i pomoc w zakresie zakładania i organizacji nowych podmiotów gospodarczych;
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości, w tym opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont;
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług;
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów;
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej;
 • doradztwo księgowe i z zakresu prawa gospodarczego;
 • wyprowadzania zaległości;
 • zdalny dostęp przez Internet do danych księgowych z dowolnego komputera;
 • rejestry VAT – prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT.

Zadaniem pełnej księgowości jest przedstawienie pełnego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Warto powierzyć ją profesjonalistom, którzy skrupulatnie podejdą do wszystkich podejmowanych działań.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo