Rejestry VAT - Łódź

Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia rejestrów VAT, czyli do skrupulatnego i systematycznego notowania: rejestru zakupu i sprzedaży VAT. Dzięki temu możliwe jest późniejsze rozliczenie podatku, w efekcie prowadzące do prawidłowego sporządzenie deklaracji podatkowej. Jako doświadczone biuro księgowe oferujemy kompleksowe usługi związane ewidencją VAT, które nie tylko usprawnią proces przepływu finansów w przedsiębiorstwie, ale również pozwolą na uniknięcie nieprzyjemności prawnych, wynikających z niewłaściwego obliczenia kwoty podatku lub niedotrzymania terminu rozliczeń. Zapraszamy do poznania oferty usług pełnej księgowości oraz prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

 

Na czym polega ewidencja VAT?

Ewidencja VAT to proces wymagający dużej skrupulatności. Rejestr sprzedaży VAT pozwala przedsiębiorcy na dokładne wyliczenie i odprowadzenie odpowiedniej kwoty podatku od towarów i usług na rachunek urzędu skarbowego. Rejestr zakupów natomiast umożliwia ustalenie wysokości podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym i odliczenie go. To bardzo ważny proces dotyczący każdego przedsiębiorcy, ponieważ nawet jeden błąd może spowodować przykre konsekwencje prawne.

 

Co powinien zawierać właściwie sporządzony rejestr VAT?

We właściwie sporządzonym rejestrze zakupów i sprzedaży VAT powinny znajdować się między innymi:

  • dane określające podmiot i podstawy opodatkowania;
  • wysokość kwoty podatku należnego;
  • data wystawienia oraz numer dokumentu;
  • wysokość kwoty należnej dla urzędu skarbowego;

Rejestr VAT jest prowadzony w celu rozliczenia podatku od towarów i usług. Właściwie prowadzona ewidencja VAT powinna pozwolić na przygotowanie deklaracji podatkowych.

Zobacz także inne usługi księgowe, jakie świadczymy w naszym biurze rachunkowym.

 

Dlaczego warto powierzyć prowadzenie rejestru VAT firmie zewnętrznej?

Bardzo ważne jest przestrzeganie terminów rozliczeń podatkowych, ponieważ w przypadku ich niedotrzymania lub sporządzenia nieprawidłowej deklaracji podatkowej, mogą Państwo spotkać się z nieprzyjemnościami. Gwarantujemy terminowość rozliczeń oraz skrupulatne prowadzenie wszystkich czynności związanych z rejestrem zakupów i sprzedaży VAT. W celu uniknięcia przykrych konsekwencji i zaoszczędzenia wyraźnej ilości czasu zachęcamy do powierzenia nam prowadzenia ewidencji podatku od towarów i usług.

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo