Prowadzenie ksiąg rachunkowych - Łódź

Jedną z głównych specjalizacji naszego biura księgowego jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obowiązek ich prowadzenia dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich i przedsiębiorstw w spadku, których przychód z działalności pozarolniczej za ubiegły rok podatkowy przekroczył wartość 2 mln euro. Prowadzenie takiego zakresu działań wymaga dużej wiedzy oraz ogromnej ilości czasu, dlatego warto skorzystać z oferty profesjonalistów. Nasze umiejętności pozwalają nam na prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny i kompetentny.   

 

Na czym polega prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest ewidencja zdarzeń gospodarczych swojej firmy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest bardzo złożonym i szczegółowym procesem, wymagającym prowadzenia pełnej dokumentacji. Takie rozwiązanie wymaga dodatkowej kontroli nad wszystkimi operacjami gospodarczymi zaistniałymi w przedsiębiorstwie. Księgi rachunkowe wymagają nie tylko ewidencji przychodów i rozchodów, ale również szczegółowych opisów każdego kosztu oraz przypływu pieniężnego. Taka forma rozliczeń wymaga prowadzenia księgi głównej, dzienników oraz ksiąg pomocniczych i inwentarzy. Wszystkie wykorzystywane przez nas rozwiązania są starannie dopasowane do potrzeb naszych klientów. Zlecenia realizowane są przez nas z należytą starannością, przy użyciu nowoczesnego sprzętu i stale uaktualnianej wiedzy.

Zobacz również: prowadzenie ksiąg handlowych

Osoba oblicza na kalkulatorze


Usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych dostępne w ofercie AMB Consulting to:

  • prowadzenie dzienników – numerowanie zapisów, obroty liczone w sposób ciągły;
  • prowadzenie kont księgi głównej – wprowadzenie sald początkowych aktywów i pasywów, dokumentowanie operacji zarejestrowanych w dzienniku;
  • prowadzenie kont ksiąg pomocniczych – ewidencja środków trwałych, dokonywanie transferów z kontrahentami / pracownikami, operacje zakupu i sprzedaży, ewidencja kosztów;
  • zestawianie obrotów i sald księgi głównej,
  • zestawianie sald kont ksiąg pomocniczych,
  • prowadzenie rejestrów VAT związanych z zakupem i sprzedażą towarów / usług,
  • wyliczanie wysokości comiesięcznych na podatek dochodowy,
  • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
  • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług.

Ponadto oferujemy Państwu pomoc w usługach kadrowo-płacowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, które we wskazanym w ustawie terminie przekazujemy do odpowiednich instytucji, wsparcie w zakładaniu i organizacji nowych podmiotów gospodarczych oraz amortyzacji i ewidencjonowaniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo