Księgowość uproszczona - Łódź

Zajmujemy się prowadzeniem uproszczonej księgowości dla firm z siedzibą w Łodzi. Polega ona na ewidencji podatkowej, która musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pozwala na wyliczenie podatków oraz zaliczek na nie, a także ustalenie podstawy opodatkowania, dzięki czemu przedsiębiorstwo jest w stanie wyliczyć kwotę zobowiązań podatkowych.

 

Do kogo skierowana jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona powinna być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie, których przychód za poprzedni rok podatkowy nie przekroczył wartości kwoty 2 milionów euro. Jest to jedna z prostszych i najbardziej opłacalnych form rozliczeń podatkowych, która pozwala na uzyskanie informacji dotyczących wszystkich przychodów oraz kosztów, jakie ponosi przedsiębiorstwo.

 

Na czym polega prowadzenie księgowości uproszczonej?

Księgowość uproszczona głównie polega na prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów, jednak w zależności od rodzaju danej działalności oraz przychodów, które firma osiągnęła w ubiegłym roku podatkowym, do wyboru jest również ewidencja przychodów opodatkowanych ryczałtem.

Księgowość uproszczona skupia się na przychodach oraz kosztach, jakie ponosi spółka, jednak zdarza się, że dotyczy ona tylko samych przychodów.

 

Jakie usługi wchodzą w skład księgowości uproszczonej?

Usługi związane z prowadzeniem księgowości uproszczonej obejmują:

  • prowadzenie KPiR lub ewidencji przychodu zryczałtowanego podatku dochodowego;
  • rejestry VAT – prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT;
  • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
  • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
  • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
  • doradztwo księgowe i z zakresu prawa gospodarczego,
  • wyprowadzania zaległości,
  • zdalny dostęp przez internet do danych księgowych z dowolnego komputera.

Zawsze dopasowujemy swoje działania do potrzeb Klienta. Ponadto wykazujemy się pełnym zaangażowaniem w sprawy firmy, nie tylko skrupulatnie wykonując podstawowe obowiązki, ale też udzielając profesjonalnych porad i wsparcia. Gwarantujemy również pełną dyskrecję dotyczącą poufnych danych, do jakich uzyskujemy dostęp, a także terminowość rozliczeń i sporządzania dokumentów.

 

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo