Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów w Łodzi

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, czyli inaczej KPiR to obowiązek wielu przedsiębiorstw. Polega na rejestrowaniu wszystkich przychodów ze sprzedaży i kosztów, jakie przedsiębiorstwo poniosło w związku z prowadzeniem działalności. Dzięki temu firma może określić zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i właściwie rozliczyć się z urzędem skarbowym. Zaniedbanie terminowości rozliczeń jest źródłem przykrych konsekwencji prawnych mogących doprowadzić nawet do procesu karnego skarbowego. Dlatego, jeżeli zależy Państwu na bezpieczeństwie firmy, szybkiej i rzetelnej rachunkowości oraz fachowo prowadzonej pełnej księgowości to zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

 

Osoba oblicza rachunki


Jakie korzyści wynikają z prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów?

Prawidłowe prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów może nie tylko ustrzec Państwa przed nieprzyjemnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi, ale też pomóc w określeniu czy przedsiębiorstwo działa w efektywny sposób. Fachowa analiza i kontrola sytuacji gospodarczych i finansowych w firmie może ustrzec przed nieodwracalnymi problemami. Dodatkowo pełna kontrola nad swoim budżetem może pomóc Państwu w podejmowaniu działań dotyczących strategii firmy i znacząco zmniejszyć koszty lub zwiększyć zysk przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie daje przejrzysty obraz sytuacji finansowej firmy, dzięki któremu można nie tylko zapobiec stratom finansowym, ale też znacząco poprawić jakość prowadzonych interesów.

Zobacz również: usługi kadrowo-płacowe

 

Obowiązek prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów to uproszczona forma ewidencji dotycząca przedsiębiorstw, których przychody netto ze sprzedaży w roku ubiegłym były nie większe niż 2 000 000 euro lub równowartość tej kwoty w złotówkach – są to osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, przedsiębiorcy żeglugowi oraz duchowni (ale tylko ci, którzy zrzekli się opłacania podatku dochodowego ryczałtem).

Jeżeli przychody wspomnianych podmiotów przekroczyły 2 000 000 euro rocznie, konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, mówiąc inaczej: zastosowanie pełnej księgowości.

 


Usługi prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest rozbudowanym urządzeniem księgowym, które składa się z 17 kolumn dokładnie opisanych pod względem wartości. Pozwala ona na rozliczanie się z urzędem skarbowym i kontrolę spraw finansowych.

Usługi prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów w Łodzi obejmują:

  • prowadzenie i przechowywanie ksiąg przychodów i rozchodów prowadzenie rejestrów VAT związanych z zakupem i sprzedażą towarów / usług;
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
  • sporządzanie planów amortyzacji;
  • wyliczanie wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
  • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług;

Księga jest przez nas bezpiecznie przechowywana wraz z całą Państwa dokumentacją. Zasady poufności danych są dla nas rzeczą nadrzędną.

Dlaczego warto powierzyć prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów naszej firmie?

Posiadane przez nas kwalifikacje oraz umiejętności pozwalają nam prowadzić doradztwo w wielu zakresach rachunkowych i podatkowych – dzięki temu zaoszczędzają Państwo czas i pieniądze, a oczekiwany rezultat znacząco podniesie status prowadzonego przez Państwa przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu połączonego z konsultacją, w której trakcie ustalimy pierwsze kroki, które warto postawić na drodze do powodzenia w Państwa firmie.


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo