Blog

księga rachunkowa

Jakie są różnice między ryczałtem a księgą przychodów i rozchodów?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z prostszych form opodatkowania, która pozwala na uproszczenie rozliczeń podatkowych. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na ten sposób opodatkowania, płacą stałą stawkę podatku, niezależnie od rzeczywistych kosztów prowadzenia działalności. Stawki ryczałtu są ustalone przez ustawodawcę i zależą od rodzaju prowadzonej działalności oraz osiąganych przychodów. Warto zaznaczyć, że nie każdy przedsiębiorca może korzystać z ryczałtu – istnieją określone kryteria, które muszą być spełnione, takie jak limit przychodu czy rodzaj świadczonej usługi.

Czytaj więcej

wystawianie faktur

Jak prawidłowo wystawiać faktury?

Dokumenty firmowe są nośnikami informacji niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ich właściwe przechowywanie wpływa na efektywność pracy, bezpieczeństwo danych oraz umożliwia zachowanie ciągłości działalności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Ponadto odpowiednie przechowywanie dokumentacji pozwala na uniknięcie problemów związanych z kontrolami ze strony organów nadzorczych oraz ewentualnymi roszczeniami ze strony klientów czy kontrahentów.

Czytaj więcej

płacenie podatków w firmie

Jakie są podstawowe obowiązki podatkowe dla firm?

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z koniecznością wywiązania się z wielu obowiązków, wśród których nie można pominąć kwestii podatkowych. W Polsce przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z różnymi rodzajami podatków i opłat, które są ściśle uregulowane przez przepisy prawa. 

Czytaj więcej

księgowość

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w prowadzeniu księgowości?

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma wyzwaniami, a jednym z nich jest prowadzenie księgowości. Właściciele firm często popełniają różne błędy, które mogą prowadzić do problemów finansowych, a nawet kłopotów z prawem.

Czytaj więcej

obsługa kadrowo-płacowa

Znaczenie obsługi kadrowo-płacowej w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Obsługa kadrowo-płacowa to działalność związana z zarządzaniem kwestiami kadrowymi i płacowymi w przedsiębiorstwie, bez której niemożliwe byłoby prowadzenie firmy. Czytając poniższy artykuł, dowiesz się, jakie funkcje spełnia.

Czytaj więcej

przekazanie kluczyków od samochodu

Co można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Przedsiębiorcy mogą pomniejszać kwotę należnego podatku dochodowego o koszty uzyskania przychodu – w ten sposób zmniejsza się podstawa podlegająca opodatkowaniu stawką zależną od wybranej formy rozliczeń. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczamy wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem firmy i osiąganiem zysków. Co prawda przepisy nie definiują dokładnie jakie wydatki podlegają odliczeniu, ale wskazują na ogólny katalog. Odliczyć można:

Czytaj więcej

księgowość finansowa

Dlaczego prowadzenie księgowości warto powierzyć profesjonalistom?

Usługi księgowe obejmują zarówno prowadzenie ksiąg handlowych, jak i księgowość uproszczoną. Korzystanie z usług biura księgowego to gwarancja terminowych, rzetelnych i zgodnych z prawem działań. Księgowi są doskonale zaznajomieni w zawiłościach prawa podatkowego oraz na bieżąco śledzą zmiany i nowelizacje ustaw. Dzięki temu przedsiębiorca wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków i może skupić się na prowadzeniu działalności.

Czytaj więcej

Prowadzenie księgi handlowej

Na kim spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych?

Księgi handlowe prowadzone są w ramach pełnej księgowości i obejmują bardzo dokładne zestawienie wszystkich zdarzeń finansowych, jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie. O obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych mówi ustawa o rachunkowości art. 2 ust. 1.

Czytaj więcej

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo