Blog

księgowość

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w prowadzeniu księgowości?

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma wyzwaniami, a jednym z nich jest prowadzenie księgowości. Właściciele firm często popełniają różne błędy, które mogą prowadzić do problemów finansowych, a nawet kłopotów z prawem.

Czytaj więcej

obsługa kadrowo-płacowa

Znaczenie obsługi kadrowo-płacowej w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Obsługa kadrowo-płacowa to działalność związana z zarządzaniem kwestiami kadrowymi i płacowymi w przedsiębiorstwie, bez której niemożliwe byłoby prowadzenie firmy. Czytając poniższy artykuł, dowiesz się, jakie funkcje spełnia.

Czytaj więcej

przekazanie kluczyków od samochodu

Co można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Przedsiębiorcy mogą pomniejszać kwotę należnego podatku dochodowego o koszty uzyskania przychodu – w ten sposób zmniejsza się podstawa podlegająca opodatkowaniu stawką zależną od wybranej formy rozliczeń. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczamy wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem firmy i osiąganiem zysków. Co prawda przepisy nie definiują dokładnie jakie wydatki podlegają odliczeniu, ale wskazują na ogólny katalog. Odliczyć można:

Czytaj więcej

księgowość finansowa

Dlaczego prowadzenie księgowości warto powierzyć profesjonalistom?

Usługi księgowe obejmują zarówno prowadzenie ksiąg handlowych, jak i księgowość uproszczoną. Korzystanie z usług biura księgowego to gwarancja terminowych, rzetelnych i zgodnych z prawem działań. Księgowi są doskonale zaznajomieni w zawiłościach prawa podatkowego oraz na bieżąco śledzą zmiany i nowelizacje ustaw. Dzięki temu przedsiębiorca wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków i może skupić się na prowadzeniu działalności.

Czytaj więcej

Prowadzenie księgi handlowej

Na kim spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych?

Księgi handlowe prowadzone są w ramach pełnej księgowości i obejmują bardzo dokładne zestawienie wszystkich zdarzeń finansowych, jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie. O obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych mówi ustawa o rachunkowości art. 2 ust. 1.

Czytaj więcej

tekst vat

Jak prowadzić rejestry VAT?

Ewidencja VAT jest prowadzona elektronicznie w formie rejestru sprzedaży i zakupu produktów, towarów i usług obarczonych podatkiem VAT. Na podstawie prowadzonego rejestru sprzedaży można wyliczyć kwotę należnego podatku VAT i odprowadzić go do właściwego urzędu skarbowego. Z kolei na podstawie rejestru zakupów można dokonać odliczenia naliczonego podatku VAT.

Czytaj więcej

uzupełnianie księgi handlowej

Co warto wiedzieć o prowadzeniu ksiąg handlowych?

Księgi rachunkowe są formą pełnej księgowości, która jest najbardziej skomplikowaną ze wszystkich. Zasady jej prowadzenia, elementy i obowiązki przedsiębiorców wskazuje ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.

Czytaj więcej

przycisk start

Ulga na start - na czym to polega?

Początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na spore udogodnienia, a jednym z nich jest ulga na start, której zasady przyznawania definiuje art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców. Ulga na start dostępna jest dla osób fizycznych, które otwierają działalność gospodarczą i które:

Czytaj więcej

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo