Usługi kadrowo-płacowe w Łodzi

Kompetencje ekspertów biura rachunkowego ABM Consulting pozwalają na realizację usług kadrowo-płacowych z zachowaniem dbałości o szczegóły i pełną rzetelnością, dzięki której otrzymają Państwo niepodważalną pomoc dla siebie i swoich pracowników. Pomożemy Państwu przeprowadzić proces rekrutacyjny, przygotujemy odpowiednie dokumenty i zajmiemy się bieżącą obsługą kadrową, która polega na wyliczaniu wynagrodzeń, rozliczania listy płac i pełnym raporcie z wykonanych działań.

 

Usługi kadrowo-płacowe dostosowane do potrzeb klientów

Wsparcie kadrowo–płacowe w naszym wykonaniu charakteryzuje się: kompleksowością, rzetelnością i elastycznością. Dopasowujemy się w pełni do Państwa potrzeb, dostosowując wymiar naszej działalności do wymagań i oczekiwań. Ponadto wykazujemy się pełnym zaangażowaniem w sprawy firmy – nie tylko skrupulatnie wykonując podstawowe obowiązki, ale też udzielając profesjonalnych porad i wsparcia z wielu dziedzin prawa podatkowego. Stawiamy na pozytywne relacje biznesowe, dbając zarówno o sprawne działanie Państwa przedsiębiorstwa, jak i zadowolenie jego pracowników. Gwarantujemy również pełną dyskrecję dotyczącą poufnych danych, do jakich uzyskujemy dostęp oraz przestrzeganie terminów narzuconych przez urzędy i sądy, takich jak: pilnowanie terminów szkoleń BHP, czy badań lekarskich.

Przedstawiamy również możliwość reprezentowania Państwa interesów w urzędach oraz prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej – przygotowujemy świadectwa pracy oraz wypełniamy formularze do ZUS-u.

Zobacz również: prowadzenie ksiąg rachunkowych

Osoba oblicza na kalkulatorze


Jakie korzyści wynikają ze wsparcia kadrowo-finansowego?

Nasze umiejętności pozwalają na efektywne naliczanie wynagrodzeń, a także prowadzenie kompletnych akt Państwa pracowników. Wszystkie działania wykonujemy zgodnie z obowiązującym prawem, do którego nieustannie się dopasowujemy. Usługi kadrowo-płacowe wykonywane na wysokim poziomie decydują o efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Uwzględniamy potrzeby pracowników i zapewniamy pełną poufność, co pozwala na zwiększenie zaufania i przekłada się na motywację do pracy.

Powierzenie obsługi kadr i płac profesjonalistom gwarantuje większe uszczelnienie informacji dotyczących wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, co pozwala na uniknięcie konfliktów między pracownikami.

 

Zakres usług oferowanych w ramach wsparcia kadrowo-płacowego

Do naszych obowiązków wypełnianych w ramach usług kadrowo-płacowych w Łodzi należy:

 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło);
 • kompleksowa obsługa zatrudnienia i zwalniania zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS-u;
 • zakładanie i prowadzenie bieżących akt osobowych;
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS);
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika;
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych);
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych;
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników;
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych);
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników;
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie);
 • zdalny dostęp do danych księgowych.

Czy warto zlecić opiekę kadrowo – płacową firmie zewnętrznej?

W momencie podjęcia decyzji o powierzeniu opieki kadrowo–płacowej zewnętrznej firmie, mogą się Państwo liczyć z kilkoma pozytywnymi aspektami, takimi jak:

 • oszczędność czasu i pieniędzy;
 • zachowanie poufności;
 • bezpieczne przechowywanie danych;
 • terminowe rozliczenia i raporty;
 • wsparcie doraźne lub systematyczne.

Jako firma zewnętrzna gwarantujemy pełną dyskrecję i pomoc wtedy, kiedy firma tego potrzebuje – oznacza to, że mogą Państwo skorzystać z doradztwa finansowego jednorazowo lub zlecić nam stałą opiekę na dokumentacją. Nasze usługi kadrowo-płacowe mogą znacząco wpłynąć na jakość prowadzenia przedsiębiorstwa oraz zadowolenie pracowników, dzięki czemu chętnie zostaną oni z Państwem na dłużej. Jest to szczególnie korzystne w przypadku zatrudniania specjalistów, z którymi firma pragnie współpracować przez dłuższy okres.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo