Jak prowadzić rejestry VAT?

Ewidencja VAT jest prowadzona elektronicznie w formie rejestru sprzedaży i zakupu produktów, towarów i usług obarczonych podatkiem VAT. Na podstawie prowadzonego rejestru sprzedaży można wyliczyć kwotę należnego podatku VAT i odprowadzić go do właściwego urzędu skarbowego. Z kolei na podstawie rejestru zakupów można dokonać odliczenia naliczonego podatku VAT.

Co musi zawierać rejestr VAT i jak go prowadzić?

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, rejestry VAT muszą być prowadzone w programie komputerowym do tego przeznaczonym i przekazywane w formie elektronicznego pliku JPK_VAT. Większość przedsiębiorców najczęściej powierza prowadzenie rejestrów VAT biurom księgowym, co zapewnia im prawidłowość prowadzonych wpisów.

Ewidencja musi być prowadzona rzetelnie, skrupulatnie i nie zawierać błędów. Prawo nakazuje, by w rejestrze znalazły się takie informacje jak:

  • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania;
  • wysokość podatku należnego i naliczonego, obniżającego kwotę podatku należnego;
  • korekty podatku należnego i naliczonego;
  • kwota podatku, który zostanie odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego;
  • kwota podatku do zwrotu od urzędu skarbowego;
  • dane istotne dla procesu identyfikacji transakcji.

Rejestr VAT w strukturze JPK_VAT

Rejestry sprzedaży w pliku JPK_VAT powinny zawierać datę sprzedaży, numer dokumentu sprzedaży wraz z datą jego wystawienia, dane identyfikacyjne nabywcy, kwotę netto oraz kwotę podatku należnego. Z kolei rejestry zakupów zawierają dane identyfikacyjne wystawcy, numer faktury, kwotę netto i kwotę podatku naliczonego.

Należy pamiętać, że nie wszystkie zakupy są uwzględniane w ewidencji. Niektóre z nich, np. takie, które nie zmniejszają kosztów prowadzenia działalności, nie mogą zostać odliczone od podatku należnego.

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo