Co warto wiedzieć o prowadzeniu ksiąg handlowych?

Księgi rachunkowe są formą pełnej księgowości, która jest najbardziej skomplikowaną ze wszystkich. Zasady jej prowadzenia, elementy i obowiązki przedsiębiorców wskazuje ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.

Kto zobowiązany jest prowadzić księgi rachunkowe?

Do prowadzenia pełnej księgowości prawo obliguje m.in. spółki handlowe kapitałowe oraz spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, a także przedsiębiorstwa, które w roku poprzednim przekroczyły dochód w wysokości 2 mln euro (w przeliczeniu na złotówki), czyli 9 188 200, 00 zł dla 2022 roku.

Z czego składają się księgi handlowe i jak się dokonuje zapisów?

Pełna księgowość składa się z 5 elementów: dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych, wykazu składników aktywów i pasywów. Od 2023 roku księgi będą musiały być prowadzone tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, przy użyciu profesjonalnych programów komputerowych. Prowadzeniem ksiąg handlowych i pełną obsługą rozliczeń podatkowych zajmują się doświadczone, certyfikowane biura rachunkowe.

Co zawiera pełna księgowość?

W księgach dokonuje się chronologicznych, rzetelnych, bieżących wpisów, które dotyczą wszystkich zdarzeń gospodarczych i finansowych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym. Zapisywane są wszelkie transakcje kupna i sprzedaży oraz informacje o majątku firmy czy jego zmianach. Wpisy te muszą być poparte dowodami księgowymi, tj. fakturami, raportami kasowymi, dokumentami otrzymanymi od kontrahentów, jak i tymi wystawionymi przez firmę.

Wpisy muszą w jasny i przejrzysty sposób odzwierciedlać faktyczny, aktualny stan firmy oraz jej kondycję ekonomiczną. Każda dokonana transakcja musi mieć swoje odzwierciedlenie we wpisach księgowych oraz dokumentacji.

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo