Znaczenie obsługi kadrowo-płacowej w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Obsługa kadrowo-płacowa to działalność związana z zarządzaniem kwestiami kadrowymi i płacowymi w przedsiębiorstwie, bez której niemożliwe byłoby prowadzenie firmy. Czytając poniższy artykuł, dowiesz się, jakie funkcje spełnia.

Czym jest obsługa kadrowo-płacowa?

Obsługa kadrowo-płacowa to proces obejmujący zarządzanie danymi personalnymi pracowników oraz rozliczanie wynagrodzeń. Może być przeprowadzany przez biura księgowe. Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje więc:

  • rejestrowanie danych personalnych pracowników (dane identyfikacyjne, kontaktowe, dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia),
  • prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników, m.in. umowy o pracę, aneksy do umów czy zaświadczenia o zatrudnieniu,
  • przygotowywanie i rozliczanie wynagrodzeń pracowników, w tym ustalanie wynagrodzeń podstawowych i dodatków, premii oraz nagród, a także obliczanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, sporządzanie list płac, raportów płacowych, itp.,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
  • rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, sporządzanie dokumentów związanych z chorobowym, urlopem macierzyńskim czy wypadkowym.

Zalety zlecenia obsługi kadrowo-płacowej firmie zewnętrznej

Współpraca z firmą zewnętrzną zajmującą się obsługą kadrowo-płacową przynosi szereg korzyści. Przede wszystkim jest to większa oszczędność niż zatrudnienie własnych pracowników. W przypadku małych firm, jest to również odciążenie jej właściciela. Biuro księgowe bowiem kompleksowo wypełnia m.in. obowiązki związane z podatkami, a więc rozliczaniem PIT oraz VAT. Samodzielnie prowadzi też rejestr pracowników oraz monitoruje zmiany w przepisach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatkowych oraz wdraża je w praktyce kadrowo-płacowej przedsiębiorstwa.


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo