Jakie są podstawowe obowiązki podatkowe dla firm?

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z koniecznością wywiązania się z wielu obowiązków, wśród których nie można pominąć kwestii podatkowych. W Polsce przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z różnymi rodzajami podatków i opłat, które są ściśle uregulowane przez przepisy prawa. 

Rejestracja działalności gospodarczej i uzyskanie NIP

Pierwszym krokiem dla każdego przedsiębiorcy jest rejestracja działalności gospodarczej oraz uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). NIP jest niezbędny do prowadzenia wszelkich spraw związanych z rozliczeniami podatkowymi, jak również do kontaktów z innymi instytucjami, takimi jak ZUS czy GUS. Rejestracja firmy oraz uzyskanie NIP odbywa się poprzez zgłoszenie do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Rozliczanie podatku dochodowego

Kolejna kwestia to księgowość. Każda firma ma obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) lub od osób fizycznych (PIT), w zależności od formy prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego, w którym wykazują osiągnięty dochód oraz należny podatek. Termin składania zeznania oraz wpłaty podatku wynosi zwykle trzy miesiące od dnia zakończenia roku podatkowego.

Rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT)

Firmy świadczące usługi lub sprzedające towary na terenie Polski mają obowiązek rozliczania podatku VAT. Przedsiębiorca musi zgłosić się do urzędu skarbowego celem uzyskania statusu podatnika VAT oraz otrzymania numeru identyfikacji VAT. Następnie firma jest zobowiązana do wystawiania faktur VAT, prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz dokonywania comiesięcznych lub kwartalnych rozliczeń podatku VAT.

Płacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Firmy zatrudniające pracowników mają obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Składki te są pobierane od wynagrodzeń pracowników oraz od przychodów przedsiębiorcy. Wysokość składek oraz terminy ich płatności są regulowane przez przepisy dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych.

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo