Jak prawidłowo wystawiać faktury?

Dokumenty firmowe są nośnikami informacji niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ich właściwe przechowywanie wpływa na efektywność pracy, bezpieczeństwo danych oraz umożliwia zachowanie ciągłości działalności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Ponadto odpowiednie przechowywanie dokumentacji pozwala na uniknięcie problemów związanych z kontrolami ze strony organów nadzorczych oraz ewentualnymi roszczeniami ze strony klientów czy kontrahentów.

Rodzaje dokumentów firmowych

Wśród dokumentów firmowych można wyróżnić kilka rodzajów, które różnią się między sobą pod względem wymagań dotyczących przechowywania. Do najważniejszych z nich należą dokumenty księgowe, kadrowo-płacowe, umowy, faktury oraz dokumenty związane z ochroną danych osobowych. Każdy z tych rodzajów dokumentów podlega innym przepisom prawnym, które określają m.in. czas ich przechowywania oraz sposób zabezpieczania przed nieuprawnionym dostępem.

Czas przechowywania dokumentów

Przepisy prawne określają minimalny czas przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów firmowych. W przypadku dokumentów księgowych wynosi on zazwyczaj 5 lat, natomiast dla dokumentów kadrowo-płacowych - 50 lat. Warto jednak pamiętać, że czas przechowywania może być różny w zależności od branży i specyfiki działalności firmy. Dlatego warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami oraz skonsultować się z biurem księgowym.

Sposoby przechowywania dokumentów

Dokumenty firmowe można przechowywać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wybór odpowiedniej formy zależy od potrzeb firmy oraz możliwości technicznych i organizacyjnych. Jednym z kluczowych aspektów przechowywania dokumentów firmowych jest ochrona danych osobowych zawartych w tych dokumentach. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak RODO. W praktyce oznacza to konieczność wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, które mają na celu zapewnienie poufności, integralności oraz dostępności danych osobowych.

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo