Prowadzenie ksiąg rachunkowych firm z siedzibą w Łodzi

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to jedna z naszych głównych specjalizacji w firmy. Klientom oferujemy prowadzenie księgi głównej, dzienników, ksiąg pomocniczych i inwentarzy. Nasza dewiza to terminowość, rzetelność i kompetencja.

 

Osoba oblicza na kalkulatorze


Kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są podmioty działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o rachunkowości, których przychody wynoszą co najmniej 2 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty w złotówkach – są to osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku. Brak ksiąg przychodów i rozchodów lub nieprawidłowe ich prowadzenie rodzi poważne konsekwencje finansowe z procesem karnym włącznie.

 

Usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych dostępne w ofercie AMB Consulting to:

  • prowadzenie dzienników – numerowanie zapisów, obroty liczone w sposób ciągły;
  • prowadzenie kont księgi głównej – wprowadzenie sald początkowych aktywów i pasywów, dokumentowanie operacji zarejestrowanych w dzienniku;
  • prowadzenie kont ksiąg pomocniczych – ewidencja środków trwałych, dokonywanie transferów z kontrahentami / pracownikami, operacje zakupu i sprzedaży, ewidencja kosztów;
  • zestawianie obrotów i sald księgi głównej,
  • zestawianie sald kont ksiąg pomocniczych,
  • prowadzenie rejestrów VAT związanych z zakupem i sprzedażą towarów / usług,
  • wyliczanie wysokości comiesięcznych na podatek dochodowy,
  • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
  • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług.

Ponadto oferujemy Państwu pomoc w usługach kadrowo-płacowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, które we wskazanym w ustawie terminie przekazujemy do odpowiednich instytucji, wsparcie w zakładaniu i organizacji nowych podmiotów gospodarczych oraz amortyzacji i ewidencjonowaniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

Rejestry VAT

Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia rejestrów VAT, czyli do skrupulatnego i systematycznego notowania: rejestru zakupu i sprzedaży VAT. Dzięki temu możliwe jest późniejsze rozliczenie podatku, w efekcie prowadzące do prawidłowego sporządzenie deklaracji podatkowej.
Ewidencja VAT to proces żmudny i wymagający dużej skrupulatności – w przypadku niedotrzymania terminów rozliczeniowych lub sporządzenia nieprawidłowej deklaracji podatkowej mogą Państwo spotkać się z nieprzyjemnościami. W celu uniknięcia przykrych konsekwencji i zaoszczędzenia wyraźnej ilości czasu zachęcamy do powierzenia nam prowadzenia ewidencji podatku od towarów i usług.


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo