Usługi kadrowo - płacowe w Łodzi

Kompetencje ekspertów firmy ABM Consulting pozwalają na realizację usług kadrowo-płacowych z zachowaniem dbałości o szczegóły i pełną rzetelnością, dzięki której otrzymają Państwo niepodważalną pomoc dla siebie i swoich pracowników.

Wsparcie kadrowo – płacowe w naszym wykonaniu charakteryzuje się: kompleksowością, rzetelnością i elastycznością. Dopasowujemy się w pełni do Państwa potrzeb dostosowując wymiar naszej działalności do wymagań i oczekiwań. Ponadto wykazujemy się pełnym zaangażowaniem w sprawy firmy – nie tylko skrupulatnie wykonując podstawowe obowiązki, ale też udzielając profesjonalnych porad i wsparcia z wielu dziedzin prawa podatkowego.
Stawiamy na pozytywne relacje biznesowe, dbając zarówno o sprawne działanie Państwa przedsiębiorstwa, jak i zadowolenie jego pracowników. Gwarantujemy również pełną dyskrecję dotyczącą poufnych danych do jakich uzyskujemy dostęp oraz przestrzeganie terminów narzuconych przez urzędy i sądy, takich jak: pilnowanie terminów szkoleń BHP, czy badań lekarskich.
Przedstawiamy również możliwość reprezentowania Państwa interesów w urzędach oraz prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej – przygotowujemy świadectwa pracy oraz wypełniamy formularze do ZUS-u.

 

Osoba oblicza na kalkulatorze


Zakres usług oferowanych w ramach wsparcia kadrowo - płacowego

Do naszych obowiązków wypełnianych w ramach obsługi kadr i płac należy:

 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło);
 • kompleksowa obsługa zatrudnienia i zwalniania zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS-u;
 • zakładanie i prowadzenie bieżących akt osobowych;
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS);
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika;
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych);
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych;
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników;
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych);
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników;
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie);
 • zdalny dostęp przez Internet do danych księgowych z dowolnego komputera.

 

Czy warto zlecić opiekę kadrowo – płacową firmie zewnętrznej?

W momencie podjęcia decyzji o powierzeniu opieki kadrowo – płacowej zewnętrznej firmie, mogą się Państwo liczyć z kilkoma pozytywnymi aspektami, takimi jak:
oszczędność czasu i pieniędzy;
zachowanie pełnej dyskrecji;
wsparcie doraźne lub systematyczne.
Dlaczego? Nie muszą Państwo zatrudniać pracowników na stałe w swojej firmie, co nie tylko pozwoli zaoszczędzić pieniądze, ale także zapobiegnie potencjalnemu wypływowi informacji. Jako firma zewnętrzna gwarantujemy pełną dyskrecję i pomoc tylko wtedy, kiedy firma tego potrzebuje – oznacza to, że mogą Państwo skorzystać z doradztwa finansowego jednorazowo lub zlecić nam stałą opieką na dokumentacją.


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo