Pełna księgowość dla przedsiębiorców w Łodzi i okolicach

Pełna księgowość to system ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych w firmie, dzięki których można w bezpieczny sposób kontrolować i analizować informacje na temat sytuacji finansowej firmy. Dlaczego w bezpieczny? Poprawne prowadzenie pełnej księgowości przez fachowca może znacząco wpłynąć na dalsze losy spółki – dzięki stałej obserwacji połączonej z wiedzą i doświadczeniem można uratować firmę przed nieodwracalnymi problemami finansowymi.

Pełna księgowość to usługa skierowana dla przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Odpowiedzialność wynikająca z tych działań wiąże się z ogromnymi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi, dlatego warto oddać ją w ręce specjalistów.

 

Kalkulator i długopis na dokumentach


Wsparcie z zakresu pełnej księgowości

Prezentujemy Państwo szereg usług związanych z zaawansowanym prowadzeniem ksiąg rachunkowych – oferujemy kompleksowe usługi, a ich zakres zawsze dopasowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb. Gwarantujemy rzetelne i skrupulatne prowadzenie ksiąg handlowych, które pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze oraz znacznie ograniczyć stres nierozerwalnie związany z zagadnieniami prawnymi i administracyjnymi. Ponadto oferujemy nasze fachowe doradztwo, dotyczące zarówno zakładania, przekształcania czy likwidacji firmy, jak i optymalizacji finansowej, podatkowej itd.

Usługi związane z prowadzeniem pełnej księgowości obejmują:

 • doradztwo i pomoc w zakresie zakładania i organizacji nowych podmiotów gospodarczych;
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości, w tym opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont;
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług;
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów;
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej;
 • doradztwo księgowe i z zakresu prawa gospodarczego;
 • wyprowadzania zaległości;
 • zdalny dostęp przez Internet do danych księgowych z dowolnego komputera;
 • rejestry VAT – prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT.

 

Dla kogo pełna księgowość jest obowiązkowa?

Prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe w przypadku osób fizycznych lub spółek, których przychody w minionym roku przekroczyły 2 mln euro. W takiej sytuacji są Państwo zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów firmy oraz monitorowania stanu majątkowego przedsiębiorstwa.


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo