Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie PKPiR jest jedną z form prowadzenia księgowości. Jest to księgowość uproszczona, więc tylko niektóre podmioty gospodarcze mogą ewidencjonować swoje obroty w ten sposób. Są one wymienione w Rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387); akt ten reguluje także zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jakie są zasady prowadzenia PKPiR?

Podstawowe kwestie dotyczą należytej staranności przy ewidencjonowaniu przychodów i wydatków przedsiębiorstwa. Prowadzenie księgowości ma określoną funkcję i odgrywa ważną rolę tak dla samego podmiotu, jak i z perspektywy państwa. W związku z tym PKPiR należy prowadzić rzetelnie i w sposób niewadliwy. Wynika to wprost z pierwszego ustępu § 10 wspomnianego rozporządzenia.

Dalsze ustępy tego paragrafu dookreślają, że za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia, według ustalonego wzoru księgi i zgodnie z objaśnieniami do wzoru księgi. Wzór księgi znajduje się w załączniku tego rozporządzenia. Z kolei księga rzetelna to taka, która odzwierciedla stan rzeczywisty.

Ponieważ i w przepisach, i w rachunkach nie jest trudno się pogubić, warto do prowadzenia PKPiR zatrudnić biuro rachunkowe. Księgowość w rękach profesjonalisty to nie tylko gwarancja księgi prowadzonej zgodnie z zasadami. Jest to także oszczędność czasu.

Do usług świadczonych przez księgowych należy prowadzenie i przechowywanie księgi, prowadzenie rejestrów VAT, ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – a także sporządzanie planów amortyzacji, comiesięczne rozliczenia podatku i przygotowywanie wszelkich podatkowych deklaracji, czyli zdjęcie z barków przedsiębiorcy tego wszystkiego, co robić musi, a na co nie ma czasu.

Dowiedz się: Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów?

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo