Rodzaje ewidencji księgowej. Którą z nich wybrać?

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej należy wybrać formę prowadzenia ewidencji księgowej, która z kolei wpływa na decyzję o rodzaju rozliczania podatkowego z Urzędem Skarbowym. Przedsiębiorca ma możliwość zmiany sposobu opodatkowania, a co za tym idzie rodzaju prowadzonej księgowości, w trakcie prowadzenia działalności od kolejnego roku podatkowego.

Rodzaje ewidencji księgowych w Polsce

Istnieją dwie dostępne formy prowadzenia księgowości: uproszczona i pełna.

Uproszczona księgowość obejmuje dwa rodzaje ksiąg:

  • Księga Przychodów i Rozchodów, przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw, spółek cywilnych, partnerskich, działających na umowach agencyjnych i zleceniach, które nie przekroczyły w roku poprzednim 2 mln euro dochodu. Wybór KPiR wiąże się z koniecznością rozliczania podatku na zasadach ogólnych (12% i 32%) lub podatkiem liniowym (19%).
  • Ryczałt ewidencjonowany polecany jest dla małych firm, głównie jednoosobowych działalności gospodarczych, generujących niewielkie koszty i nieosiągających dochodów, przekraczających 2 mln euro w roku poprzednim. Ta forma księgowości ujmuje w zapisach jedynie osiągane przychody (nie dochody), bez kosztów, a stawka płaconego podatku ryczałtowego zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności i może wynosić od 2% do 17%.

Pełne księgi rachunkowe to druga forma ewidencji i jest obowiązkowa dla wszystkich spółek kapitałowych (akcyjnych, sp. z o.o., komandytowych, komandytowo-akcyjnych) oraz przedsiębiorstw, które w roku poprzednim przekroczyły dochód w wysokości 2 mln euro w przeliczeniu na walutę polską. Pozostałe firmy mogą dobrowolnie wybrać księgowość pełną. Jest ona jednak dość skomplikowana i wymagająca, dlatego większość przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie uproszczonych form księgowości.

Czytaj również: Kto może korzystać z księgowości uproszczonej?

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo