Ulga na start - na czym to polega?

Początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na spore udogodnienia, a jednym z nich jest ulga na start, której zasady przyznawania definiuje art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców. Ulga na start dostępna jest dla osób fizycznych, które otwierają działalność gospodarczą i które:

  • Podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy lub co najmniej po upływie 60 dni od jej zawieszenia albo zamknięcia;
  • Nie świadczą usług na rzecz swojego dotychczasowego pracodawcy, z którym pozostawali w stosunku pracy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Osoby korzystające z ulgi na start nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy w pełnym wymiarze opłacają jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zależne są od uzyskiwanych przychodów lub dochodów. Warto zaznaczyć, że składki ZUS należy opłacać nawet pomimo braku dochodów, a więc ulga na start często okazuje się bardzo pomocnym narzędziem w początkowych fazach prowadzenia działalności.

Czytaj także na blogu: Rodzaje ewidencji księgowej. Którą z nich wybrać?

Zgłoszenie do ZUS

Po zarejestrowaniu działalności w CEIDG każdy przedsiębiorca może wybrać formę opodatkowania. Małe firmy korzystają z księgowości uproszczonej, czyli ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub skali podatkowej — wówczas zobowiązani są do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Składka zdrowotna na zasadach ogólnych wyliczana jest na podstawie osiąganych dochodów a na ryczałcie od przychodów, co jest decydujące przy określaniu wysokości składek ZUS w okresie obowiązywania ulgi na start.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się na formularzu ZUS ZZA a jako kod tytułu ubezpieczenia należy wpisać 05 40 X X. Okres 6 miesięcy korzystania z ulgi na start nie jest powiązany z osiąganymi dochodami i przychodami.

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

Comarch ERP logo

 

Centrum Informacji Księgowej logo

 

iBard logo

 

iFaktury logo

 

iKsięgowość logo